การจัดแข่งขันกีฬา E-Sport งาน Esan Smart Expro

การจัดแข่งขันกีฬา E-Sport งาน Esan Smart Expro

การจัดแข่งขันกีฬา E-Sport งาน Esan Smart Expro 23-25/11/2561

ซึ่งเกิดจากการเล็งเห็นของผู้ใหญ่ที่ จะสนับสนุนกีฬาอย่าง E-Sport ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และ แสดงให้เห็นถึง การจัดงานแข่งขันอย่างมีรูปแบบ มีมาตราฐาน เพื่อส่งเสริมให้กับ นักกีฬาที่สนใจ ที่เข้าสู่อาชีพนี้อย่างจริงจัง ทางมหาลัยจึงได้เปิดโอกาส จัดงานแข่งขัน E-Sport ในงาน Esan Smart Expro ที่เปิดตัวนวัฒกรรม ที่จะเกิดขึ้นภายในมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ สมาร์ทซิตี้ ของเมืองโคราช

 

Leave a comment