สารจาก CEO ถึงชาว MI Group MOU มทร.อีสาน สร้าง Smart University

สารจาก CEO ถึงชาว MI Group MOU มทร.อีสาน สร้าง Smart University

 

มทร.อีสาน MOU บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด เร่งสร้าง Smart University เต็มรูปแบบ วันนี้ (14 มิ.ย. 61) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิกาบดี มทร.อีสาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ในโครงการความร่วมมือการให้บริการระบบ Smart University และการบริหาร MICE University สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่การเป็นผู้นำด้าน Smart University ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และ MICE University โดยนำเทคโนโลยีมายกระดับการศึกษาและการให้บริการด้านการศึกษา รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกสบายด้วยพื้นฐานของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

Leave a comment