“WashCoin” แฟรนไชส์สร้างรายได้ 24 ชม. โดยไม่ต้องมีภาระเก็บเหรียญ

“WashCoin” แฟรนไชส์สร้างรายได้ 24 ชม. โดยไม่ต้องมีภาระเก็บเหรียญ

WashCoin คือแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักที่ใช้เทคโนโลยี QR code จ่ายเงินผ่านทาง Application แทนการหยอดเหรียญ โดยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและลิขสิทธิ์ของตัวเอง ระบบแฟรนไชส์ที่สร้างรายได้ให้คุณ 24 ชม. โดยไม่ต้องมีภาระเก็บเหรียญ เราใช้ Business Model ที่เป็น Revenue Sharing ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าซอฟท์แวร์จำนวนมากในช่วงเริ่มต้นเปิดร้าน แต่ WashCoin จะจัดเก็บค่าบริการและบริหารจัดการระบบในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) จากการแบ่งรายได้จากแฟรนไชส์ในแต่ละเดือน ทำให้เมื่อมีการปรับปรุงหรืออัพเกรดระบบใหม่ เพิ่มเติมฟังก์ชั่นใหม่ๆ ผู็ซื้อแฟรนไชส์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อระบบ Software มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง

Leave a comment